YHTEISKUNNALLISET PALVELUT

Kunnat organisoivat myös vesi- ja viemäriverkoston alueellaan. Haja-asutusalueella useimmiten kukin hoitaa vesi- ja viemäriasiansa itse.

Kuvaus : Inkeri Ahvenisto