POHJOIS-AFRIKKA
Chefchauen, Marokko, hotellin ikkuna

Chefchauen, Marokko, hotellin ikkuna

Omistaja : katrimaija lehtinen-itälä