POHJOIS-AFRIKKA

Chefschauen, Marokko, näkymä

Omistaja : katrimaija lehtinen-itälä