JÄÄKAUDEN MERKKEJÄ LUONNOSSA

Petkeljärven pitkittäisharju.